Servei d’extraescolars

Per al curs 2020-2021 la proposta d’activitats extraescolars que es van ofertar són les que figuren al Dossier de les extraescolars dper al curs 2020-2021.

Consulta els horaris de recollida a Comencem les activitats extraescolars!

INSCRIPCIÓ:

El període d’inscripció ha estat del dilluns 14 de setembre al divendres 25 de setembre de 2020.

Durant el curs es poden fer inscripcions amb cita prèvia a l’espai AFA, sempre que hi hagi disponibilitat de places.

FUNCIONAMENT:

Les activitats començaran el dijous 1 d’octubre de 2020 i finalitzaran el dilluns 31 de maig de 2021.

Segons sigui l’evolució de la pandèmia, es valorarà la celebració de les jornades de portes obertes per a les famílies.

S’emetran dos informes al llarg del curs (febrer i maig) on es mostrarà la valoració de l’activitat.

El cobrament es realitza directament per l’empresa / entitat encarregada de cada activitat i es farà trimestralment o mensual (segons l’activitat). No s’admetran inscripcions si hi ha rebuts impagats de cursos anteriors.

Les famílies que hagin sol·licitat beca per activitat esportiva, hauran de pagar mensualment les quotes fins a la resolució definitiva. En cas de ser aprovada, es farà la devolució de la quantitat corresponent.

Les sortides seran esglaonades segons l’activitat. S’informarà adequadament a cada família amb alumnat inscrit a l’activitat.

A causa de la situació que vivim, s’han establert els protocols corresponents seguint les indicacions de Salut Pública i el Pla Organitzatiu d’Obertura de l’Escola Rius i Taulet. I aniran essent modificats en base a aquestes indicacions i normativa.

Els serveis de l’AFA respecten en tot moment les mesures indicades per la Generalitat de Catalunya. Consuta-les en el següent enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-families/