Els whatssaps de l’Escola. Per a què serveixen i com hi podem participar?

Continguts:

Grup de Delegats i Delegades
Grup de la Junta «Junta Violetera»
Grups de Classe/curs
Grups de les Comissions de l’AFA

GRUP DE DELEGATS I DELEGADES:

Les funcions d’aquest grup són:
– Informar de les activitats i serveis de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA somrius).
– Informar de les activitats pedagògiques del Centre Educatiu.
– Informar, contrastar i rebre informacions a tractar (o tractades) en els òrgans de participació de l’Escola (Consell de Famílies i Consell Escolar).
– Plantejar aquelles qüestions, necessitats o propostes detectades a les classes que els delegats i les delegades considerem oportunes.
I tot plegat per a mantenir el màxim d’informades a les famílies de l’Escola i facilitar-ne la seva participació.
10 regles de bona participació a Internet: http://blog.continental.edu.pe/uc-virtual/la-netiqueta-y-sus-10-reglas-basicas/
En cas de necessitat, podeu contactar directament amb en Lluís Mauri Sellés, vocal de relacions amb l’Escola de la Junta de l’AFA i membre de la Comissió de Comunicació de l’AFA (gestora d’aquest grup).

GRUP DE LA JUNTA «JUNTA VIOLETERA»

Intentem que, quan hi hagi temes que només afectin a una part de la Junta, es gestionin de manera bilateral o agrupant a diverses persones a través del correu electrònic o difusió de Whatssap.
10 regles de bona participació a Internet: http://blog.continental.edu.pe/uc-virtual/la-netiqueta-y-sus-10-reglas-basicas/

GRUPS DE CLASSE / CURS

Les funcions d’aquest grup són:
– Informar, a través de les delegades i/o delegats, de les activitats i serveis de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA somrius).
– Informar, a través de les delegades i/o delegats, de les activitats pedagògiques del Centre Educatiu.
– Informar, contrastar i rebre informacions a tractar (o tractades) en els òrgans de participació de l’Escola (Consell de Famílies i Consell Escolar).
– Plantejar aquelles qüestions, necessitats o propostes per a que les vostres delegades i/o delegats ho plantegi a través dels mitjans de participació existents a l’escola (Consell de Famílies i xat de delegades).
10 regles de bona participació a Internet: http://blog.continental.edu.pe/uc-virtual/la-netiqueta-y-sus-10-reglas-basicas/
En cas de necessitat, podeu contactar amb l’administrador o l’administradora del Grup.
Moltes gràcies!!!

GRUPS DE LES COMISSIONS DE L’AFA

Les funcions d’aquest grup són:
– Debatre, proposar, plantejar informacions i coneixements diversos sobre les activitats de la Comissió.
– Servir de canal de comunicació entre la Junta de l’AFA i la Comissió en totes aquelles temàtiques, projectes i accions que es generin sobre la temàtica de la Comissió i el seu aterratge en tangibles per l’Escola.
– Coordinar les tasques a fer per les diverses persones que conformen la comissió
10 regles de bona participació a Internet: http://blog.continental.edu.pe/uc-virtual/la-netiqueta-y-sus-10-reglas-basicas/
En cas de necessitat o dubtes, podeu contactar directament amb l’administrador o l’administradora del grup, que, o bé és la persona que porta més temps en la Comissió o bé ha pres el rol de lideratge i coordinació amb la Junta de l’AFA i la resta d’agents implicats per a portar els objectius de la Comissió a bona fi.