Servei de menjador

El servei de menjador (i espais de migdia) de la nostra escola és realitzat per les cooperatives Doble Via i L’Esguard, a través del projecte MenjaSa.

INSTRUCCIONS PER A CONTRACTAR EL SERVEI DE MENJADOR (I ELS DOS SERVEIS D’ACOLLIDA):

Accedir al web: hhtp://menjasa.coop

 1. Anar a accés famílies.
 2. Registra-se:
  Nom d’usuari: NIF del pare/mare/tutor (número i lletra).
  Escollir una contrasenya, que s’haurà de repetir per seguretat.
 3. Entrar de nou a l’aplicació identificant-se amb l’usuari i la contrasenya creats.
 4. Seleccionar “Escola Rius i Taulet”.
 5. Anar a l’apartat usuari i donar d’alta les dades personals del pare/mare/tutor i dels fills o filles.És imprescindible introduir número de compte bancari per realitzar les domiciliacions. Si per causa major no es poden domiciliar els rebuts caldrà contactar amb Doble Via a través del telèfon 935442628 o del whatssap 691932591.
 6. Ja podeu contractar! Feu clic a Activitats i després a catàleg.
 7. Seleccioneu el servei que voleu contractar: Menjador o Acollides fent clic a Més informació
 8. Escolliu la opció del servei que vulgueu contractar. Feu clic a Inscripció i després a Afegir a la cistella.
 9. Un cop tingueu tots els serveis desitjats a la cistalla, cal anar-hi i fer clic a finalitzar la comanda.
 10. Si tot s’ha fet correctament… felicitats! Rebreu un mail amb el detall dels serveis contractats.

En cas de tenir diversos fills i filles l ‘escola, les instruccions 6 a 10 d’aquest manual s’han de fer per fill o filla registrat a l’aplicació.

Podeu trobar una versió imprimible d’aquestes instruccions en aquest enllaç.

COM FUNCIONA EL SERVEI?

 1. El servei de menjador comença el primer dia d’escola i funciona de dilluns a divendres en horari de 12:30 a 15:00 hores. La demanda d’inscripció a aquest servei es pot fer des d’ara i durant tot el curs a https://menjasa.coop/
 2. Es pot fer ús del servei com a usuari fix o esporàdic. Es considera usuari fix aquell que fa ús del servei, 3, 4 ó 5 dies a la setmana. Esporàdics, 1 ó 2 dies a la setmana.
 3. Per un tema de permisos, autoritzacions i dietes especials, tots els usuaris, fixos i esporàdics, han de donar-se d’alta a la palatforma Menjasa.
 4. El pagament dels usuaris fixos es realitzarà per domicialició bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes.
 5. Els usuaris esporàdics podran comprar tiquets de menjador a l’escola el mateix dia o amb antelació (6,80 euros cada unitat o bonus de 10 unitats a 68,00 euros) i entregar-los al coordinador/a el dia anterior, o el mateix dia abans de les 09:30 hores.
 6. La quota del menjador és igual cada més. L’import surt de multiplicar el preu diari del servei pels dies lectius del curs, dividit per 9 mensualitats. Setembre i juny compten com 1 mensualitat, perquè la quota és la meitat.
 7. Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50 euros en concepte de gestió d’impagat. Les famílies que acumulin 3 o més mesos de deute se’ls donarà de baixa del servei.
 8. En cas de baixa o modificació dels dies contractats caldrà avisar per mail al coordinador/a del servei, abans del 20 de cada mes i serà efectiu pel mes següent. Si es comunica fora de termini no es retornarà l’import rebut.
 9. Les faltes d’assistència al menjador s’han de justificar abans de les 09:30 hores a menjador.riusitaulet@doblevia.coop o per whatssap 659489256. Es consideren faltes justificades amb dret a retorn els casos de malaltia, sortides o colònies de l’escola. L’import a retornar serà el corresponent a la part d’alimentació (2,50 euros/dia), no es retornarà la part corresponent als altres costos fixes (personal i d’altres). A les famílies que tenen beca no se’ls hi retorna els 2,50€ ja que la beca és per assistència i no per absència. La devolució es farà al gener, abril i juliol.
 10. En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal presentar, al coordinador/a del menjador, “l’Informe Oficial de l’estat de salut” que podeu demanar en el vostre Centre d’Atenció Primària (CAP) i omlir l’imprès d’al·lergens del servei de menjador.
 11. Si hi ha necessitat de dieta especial, cal trucar o enviar un whatssap, abans de les 09:30 hores, al coordinador/a del servei (65489256) i especificar la dieta concreta (astringent, restringent o altres).
 12. Els menús mensuals estaran a la plataforma MenjaSa, dins l’apartat de “documents” i en aquest bloc, el bloc de l’AFA.
 13. Es farà un informe de seguiment setmanal per als infants de P3 i un de trimestral per als alumnes de la resta de cursos, que es lliurarà al final de cada trimestre juntament amb els informes escolars.
 14. Si voleu rebre informació al vostre mòbil, del servei de menajdor i activitats (menús o altres informacions d’interès) heu d’enviar un whatssap indicant: nom i cognoms del pare/mare, nom del fill/a i escola al 691932591.