Eleccions al Consell Escolar

Publicado por afasomrius en

Aquest any tornen les eleccions al Consell escolar per renovar tres representants de les famílies de l’escola. És molt important per la Comunitat educativa i les famílies en concret tenir aquesta representació al màxim òrgan institucional de l’escola.

 

El dia 2 de novembre s´obrirà el procés perquè les persones que vulguin es presentin, i els dies 22 a 25 de novembre es faran les votacions per escollir als nostres representants com a famílies.

 

Les funcions que corresponen al consell escolar són les següents:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

En aquest enllaç, pots trobar més detalls: https://n9.cl/2eiku

ANIMEU-VOS A FORMAR PART I REPRESENTAR A LES FAMILIES!!


0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.