El Pla d’actuació per al curs 2020-21 que ja ha presentat Educació

Publicado por afasomrius en

[Esta información también está disponible en castellano]

[This information is also available in English]

Famílies de la Rius,

Fa uns dies que el Departament d’Educació de la Generalitat ha presentat ja el Pla d’actuació per al curs 2020-2021, és a dir, les instruccions per a l’obertura d’escoles de cara al curs vinent, tenint en compte la situació de pandèmia de coronavirus.

El pla es basa sobretot en l’organització de grups de convivència estables, en les mesures de prevenció personal i en el control dels símptomes.
A continuació pengem el document íntegre perquè el pugueu consultar, i resumim també les línies més importants de cada apartat.

AQUÍ EL DOCUMENT

Distanciament físic
En els grups estables no és necessari requerir la distància física de seguretat establerta en 1,5 metres. L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.

Higiene de mans

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Ús de mascareta

Control de símptomes

 • Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable:
  – Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
  – Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Gestió de casos

 • Al document de la Generlitat trobareu tot el procediment que s’haurà de seguir si hi ha algú amb símptomes al centre.

Espai del menjador escolar

 • Els centres que tenien menjador escolar a primària en funcionament, en tindran també aquest setembre.
 • Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte.
 • Hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.
 • En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells.
 • En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns.

Sortida al pati

 • La sortida al pati ha de ser esglaonada.
 • Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, hauran de mantenir entre ells la distància sanitària i, quan aquesta no es pugui mantenir, caldrà l’ús de mascaretes.

Entrada i sortida del centre

 • Les entrades i sortides del centre també es faran de manera esglaonada.
 • El centre identificarà tots els accessos possibles, i establirà els punts d’entrada i sortida i marcarà quins grups accediran per cada punt.
 • A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.
 • Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.
 • Els adults que acompanyin els infants o joves hauran de ser els mínims possibles i hauran de complir les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant la seva estada als accessos al centre.
 • Les famílies no tindran accés a l’escola excepte quan ho requereixi el centre i, en el cas de P3 al setembre per adaptació, amb les mesures higièniques necessàries.

Sortides i colònies

 • Es podran fer sortides, colònies i activitats extraescolars amb les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

Transport escolar

 • Per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa (caminar, bicicleta…).
 • Al transport escolar, es podran utilitzar la totalitat dels seients i s’ha de fer servir mascareta.

Tenint en compte les incerteses sobre com enfocaran la tornada al setembre tant l’escola com el Departament d’Educació -i encara amb el coronavirus actiu- s’ha posat en marxa un grup de famílies de l’escola per treballar amb l’AFA les necessitats de les famílies, els infants i el centre. Si us hi voleu afegir, podeu escriure un correu electrònic a info@somrius.cat i fer-nos-ho saber. Tota participació serà benvinguda!

#somfamilies
#somtotes
#somrius

Categorías: Uncategorized

0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.