TEATRE- Educació Primària

Entitat: Divers

Formulari d’inscripció:Consulta places disponibles a Divers: diversesplai@gmail.com

PRIMÀRIA (de 1r a 6è)

Dijous: 16:25-17:40h

Preu mensual: 18€

Nombre mínim inscripcions: 8

Les activitats extraescolars son una eina que ens permetrà créixer com a persones i conviure en societat, alhora de configurar els valors, actituds i normes dels infants en la seva etapa educativa, contribueix a millorar la qualitat de vida de cada persona, destacant sobretot l’aportació de beneficis saludables i l’augment de la cohesió social, millorar com individus ens ajuda a millorar com a societat.
Ens orientem cap a dues característiques que ens ofereix la pràctica d´activitats en la millora de les vides dels infants:
 • GRAN POTENCIAL SECIALITZADOR
 • DESENVOLUPAMENT PERSONAL
PRINCIPIS FONAMENTALS
 • Relació de l’activitat física i lúdica amb la Salut
 • La relació amb altres camps de l’Educació
 • Igualtat efectiva entre noies i nois
 • Cohesió Social a partir de les competències que es volen aconseguir:
 • Competència motriu: Habilitats, emocions, sentiments i actituds que portaran als infants a la resolució de diferents situacions motrius.
 • Hàbits saludables: Tant físics, com mentals i cognitius
 • Valors: Un dels potencials de les activitats en general i l’esport és l’Educació en valors, gràcies a les diferents activitats podran viure diferents experiències que ajudaran a adoptar uns valors i unes actituds positives indispensables. Destaquem valors com el treball en equip, respecte, integració, esforç, confiança…
 • Habilitats socials: Es necessita el desenvolupament de les diferents relacions interpersonals a partir de la cooperació entre companys i companyes per superar reptes comuns i el desenvolupament de l’autonomia per prendre decisions davant d’un conflicte.
  • Evitar actituds com la violència i/o l’agressivitat, que malauradament sovint trobem en l’entorn esportiu de competició, es imprescindible per fomentar la cohesió social.
  • CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
   Totes les finalitats, totes les eines, totes les activitats i totes les interaccions que es viuen en aquestes activitats tenen que estar pensades i elaborades mitjançant aquests punts:
   • Educatives: Els infants han de saber per què l’educació en el lleure a través de les activitats és important i com resulten beneficioses. No només saber que han de fer o aconseguir, sinó saber el perquè.
   • Orientades cap a la salut: s’ha de posar l’accent en la condició física i emocional relacionades amb la salut, a més dels programes tradicionals orientats cap a les capacitats. També de l´autoprotecció i cura personal davant els protocols de salut i higiene
   • Individualitzades i cooperatives: Seguiment individualitzat de cada infant, han de rebre acompanyament d’acord amb els propis nivells d’habilitat, per tal d’aconseguir una millora personal òptima.
                 A l´hora treballarem la cohesió de grup, la pertinença al mateix i la cooperació entre els membres del grup i amb els altres
   • Igualtat: El tracte cap els diferents generes ha de ser sempre igualitari i de respecte però tenint en compte les diferencies de cada persona.
   • Diversitat i Integració i inclusió: Igualment que amb l´educació de gènere, educarem en vers la diversitat i la integració de tots els infants, potenciant la solidaritat i companyerisme, prenent consciència que tots i totes som iguals i a l´hora
   • Divertides: Els infants han de gaudir de la seva experiència i disposar d’una varietat i una capacitat d’elecció sempre que sigui possible, les activitats han motivar la curiositat, la participació… La varietat i la constant innovació i formació és un dels punts claus per arribar a l’èxit.
   • La relació dinàmica, de respecte, amabilitat i bon humor entre infants i monitors/es es sempre molt important, escoltarem als infants i els motivarem en les seves idees i iniciatives per fomentar també l´autogestió d´aquest temps de lleure que és seu.
   • Emocionals: Potenciar les emocions de l’alumnat, acceptar la diferència, desenvolupar la seva autoestima, educació de la vivència de l’èxit i la frustració com a part del procés d’aprenentatge, la responsabilitat en el treball de grup, el control de la ira i de la por, coneixement dels propis límits, conscienciar als infants de la necessitat d’expressar les emocions i d’entendre les dels altres.
   • Realistes: s’ha de fomentar que els infants de tots els gèneres explorin maneres diferents de ser físicament i cognitivament actius i actives, per tal d’aconseguir una transferència òptima als escenaris de la vida real.
   • Mediambientals: Treballarem sempre des de l´educació mediambiental, tenint en compte en el nostre dia a dia com podem emprar des de les nostres activitats i hàbits de vida, accions positives i responsables.
   En concret, Teatre:
   T´ agrada fer teatre? Inventar i representar històries? Viure i convertir-te en molts personatges diferents? Viatjar i imaginar altres llocs, èpoques i realitats? Vols  expressar-te, parlar i dramatitzar? Vols  jugar a fer teatre?
   Aprendrem a expressar-nos, a fer equip, a treballar en valors, conèixer-nos i expressar emocions i sentiments… tot divertint-nos mitjançant el teatre. Serem uns altres!!!
   • JOCS D´EXPRESSIÓ I SENSORIALS
   • COORDINACIÓ CORPORAL I ESPAI
   • MOVIMENT ESCÈNIC
   • JOC DRAMÀTIC
   • JOCS DE MEMORITZACIÓ I DICCIÓ
   • CREACIÓ DE PERSONATGES I HISTÒRIES
   • OMBRES XINES
   • TEATRE DE TITELLES
   • CREACIÓ DE VESTUARIS, MAQUILLATGE I CARACTERITZACIO
   • MUNTATGE ESCÈNIC, LLUM, SO, DECORATS
   • TEATRE MUSICAL.
   • VEU I CANCÓ
   • COREOGRAFIA
   • REPRESSENTACIÓ DE PETITES PECES TEATRALS.