Què és i com s’organitza?

Què és?

L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola i està orientada a generar espais de reflexió,  diàleg i col·laboració entre famílies per tal de millorar l’educació dels nostres fills i filles, sempre en col·laboració amb l’equip directiu i l’equip de mestres.

L’AFA serveix, entre moltes altres coses, perquè mares i pares contribuïm a definir i a construir l’escola que volem per als nostres fills i filles; perquè a l’escola TOTS som importants i l’AFA és l’espai per escoltar TOTES les veus i propostes; per valorar allò que ens agrada i que no ens agrada; per suggerir canvis i millores; és l’espai per conèixer millor l’escola i per aportar-hi el nostre granet de sorra. L’AFA és, en definitiva, l’espai perquè tots i totes participem en la millora constant de l’educació dels nostres fills i filles. Tots els coneixements i totes les aportacions són vàlides i són necessàries!

Com s’organitza?

L’AFA s’organitza per Comissions de treball formades majoritàriament per famílies i, en algun cas, per famílies i mestres. Per tal que les comissions puguin funcionar amb una certa regularitat es recomana que a cada una hi participin aproximadament 3 persones.

Cada família pot participar – de forma voluntària- a la comissió que més li agradi, a la que se senti més propera o a la que pensi que pot aportar més. També es pot participar en més d’una comissió de forma simultània.

Cada comissió té autonomia d’organització i té els seus propis ritmes. Unes impliquen un treball més continuat, altres més puntual, etcètera. Però a totes hi són benvingudes totes les famílies. Cap de nosaltres ho havíem fet mai, tots estem aprenent en el camí!