DESCOBRINT-NOS FENT CINEMA- Educació Primària

Entitat: L’escoleta de cinema

Formulari d’inscripció: Consulta places disponibles a Escolta de cinema: escoletadecinema@gmail.com

PRIMÀRIA (de 1r a 6è)

Dilluns: 16:25-17:40h

Preu mensual: 35€

Nombre mínim inscripcions: 9

 

OBJECTIUS
El programa Descobrim-nos fent cinema!!!és una proposta d’un conjunt d’activitats que pretenen que l’audiovisual esdevingui una eina per promoure la relació, la descoberta i el coneixement de l’entorn per part dels nens i les nenes participants, amb la idea de facilitar processos d’autoconeixement, diàleg i convivencialitat. Els dos objectius principals són que els infants explorin els seus temes d’interès i els comparteixin, així com que treballin la creativitat a la vegada que s’endinsen en la narració d’històries mitjançant imatges i paraules en moviment. Tot aquest treball sempre s’enfoca des d’un vessant artístic, de recerca i de connexió amb l’entorn i amb el grup.
Les tres seqüències d’activitats que proposem poden funcionar per si mateixes, però per a què els nens i les nenes tinguin un aprenentatge més sostingut i una experiència més completa recomanem que es desenvolupin totes tres. A cada trimestre posem el focus en una forma d’expressió audiovisual diferent, amb la intenció de fomentar el diàleg i la posada en valor de la seva mirada envers tot allò que ens envolta: Documentar quotidianitat de l’escola ( 1rtrimestre); Crear una petita pel·lícula menuda (2ntrimestre); Comunicar-nos creativament amb l’audiovisual (3rTrimestre)