Anti-retallades

La comissió anti-retallades s’encarrega d’articular totes les propostes reinvindicatives de les famílies del centre  per a garantir una educació de qualitat per a totes i tots. En aquest marc, ha portat a terme xerrades sobre els impactes de les retallades pressupostàries de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit educatiu; ha coordinat activitats de caire festiu-reinvindicatiu dins i fora del centre; ha animat a prendre accions en contra la LOMCE; etc.
A partir de la tasca de la comissió anti-retallades l’escola Rius i Taulet forma part de la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE.
Contacte