Comissions i serveis

Les Comissions de l’AFA són les que treballen, conjuntament amb la Junta, per al bon funcionament dels Serveis afegits a l’Escola, així com a dinamitzar les relacions entre les mares i els pares de l’Escola.
En aquest apartat trobaràs informacions sobre les Comissions que gestionen l’AFA i sobre els Serveis gestionats per l’AFA.