Gènere i Feminismes

Durant el curs 2017-2018 es crea la comissió de gènere i feminismes.

Neix amb una clara voluntat lluitadora i s’aixeca contra la injusta realitat que discrimina milions de dones pel sol fet de ser-ho.

Entenent que les relacions socials s’aprenen i s’interioritzen al llarg de la infància, creiem que és fonamental posar especial cura de no transmetre certs rols i patrons que reprodueixen conductes sexistes.

Per això, és necessari sensibilitzar i formar tota la comunitat educativa en matèria de coeducació i és amb aquest objectiu que, des del setembre de 2018, l’escola Rius i Taulet forma part de programa Escoles per la igualtat i la diversitat, que durant tres anys assessorarà i acompanyarà el centre per fer efectius, en les relacions interpersonals, els valors d’igualtat, equitat i respecte.

A més, també fiquem el nas a festes, biblioteca, patis… i intentem posar ulleres morades a tot allò que trobem en el nostre camí, perquè la revolució serà feminista, o no serà.

Si vols contactar amb la comissió, fer algun suggeriment o observació, escriu un email a feminismes@afasomrius.cat