Com es finança?

L’AFA de l’Escola Rius i Taulet es finança mitjançant la quota anual per família. Aquesta quota, des del curs 2017-2018 es paga conjuntament amb la quota de l’escola i, per tant, fa que totes les famílies del centre siguin sòcies de l’AMPA.
Per a més informació, contacta amb l’AFA