BÀSQUET- Educació Primària

Entitat: Garbuix

Formulari d’inscripció: Consulta places disponibles a Garbuix: gestio@garbuix.org

PRIMÀRIA (de 1è a 6è)

Dilluns: 16:25-17:40h

Preu mensual: 23,5€

Nombre mínim inscripcions: 8

Entenem l’activitat de Bàsquet com la iniciació dels nens i nenes al món de la cistella mitjançant el joc. Per aquesta raó, el principal objectiu és que gaudeixin jugant a bàsquet i que aprenguin els fonaments tècnics per a la pràctica d’aquest esport. Partim del principi de desenvolupament integral de l’individu, tot considerant la formació de l’esportista, però també la de la persona, atenent a les seves característiques individuals.
OBJECTIUS
– Afavorir el desenvolupament del sistema musculoesquelètic.
– Augmentar la resistència dels nens.
– Ajudar al desenvolupament de la concentració, velocitat, autocontrol, confiança o equilibri.
– Treballar les habilitats motrius bàsiques pròpies del bàsquet.
– Aprendre a jugar amb equip i a socialitzar-se.
– Desenvolupar la responsabilitat, el compromís i el compliment d’unes normes.
– Desenvolupar la coordinació visual i manual.
– Treballar el respecte tant als companys i rivals com l’educador.